-->

Biblia: o conspirație evreică și o înșelăciune pentru Neamuri

Biblia este o conspirație. Creștinii sunt înșelați sub o vrajă puternică. Creștinismul nu este nimic mai mult decât un program vicios, cu următoarele scopuri:

 • Forțarea neamurilor de a ceda toate cunoștințele și puterile oculte astfel încât toată puterea psihică să fie în mâinile câtorva aleși evrei care sa exercite control total.
 • Îndoctrinarea maselor neamurilor cu un pacifism și o mentalitate de servitute ca sclav.
 • Încurajarea neamurilor de a renunța la toți banii și bunurile pământești, ca apoi acestea sa fie strecurate în mâinile domnitorilor evrei și păpușilor acestora dintre neamuri, cum e gunoiul de Billy Graham.
 • Canalizarea energiei psihice ale neamurilor precum și a rugăciunilor acestora în „a doua venire a lui Cristos” care în realitate este evreul ”mesia”.
 • Deconectarea neamurilor de la proprii lor Zei și Semi-Zei, a căror identitate a fost mai apoi alterată și înlocuită cu caractere evreiești fictive. Adevăratul nostru Zeu Creator a fost denigrat, blasfemiat în moduri atroce, hulit și promovat ca dușman al omenirii.

„Fie ca Numele si amintirea Lui sa fie șerse de pe fața pământului” - Talmudul Evreiesc

Lista este fără sfârșit și bătătoare la ochi. Acum, toți știm că nazarineanul este fictiv. ”Evreii înșiși cunosc acest lucru și nu cred în el, deoarece el este o minciună bazată pe mai bine de 20 de „salvatori” crucificați, furați din Panteonurile Păgâne din întreaga lume. Ne vom strădui acum să răspundem întrebărilor care trebuie că s-au născut în mințile celor care sunt puși pentru prima dată în fața similarităților dintre legendele evreiești și cele ale Națiunilor Neamurilor. Și anume, au fost oare evreii aceia care au copiat legendele celorlalte Națiuni, sau celelalte Națiuni le-au copiat de la evrei? Pentru a răspunde la această întrebare, în primul rând vom reda o scurta parte din istoria Pentateuhului și a altor cărți a vechiului testament, de unde vom lua legende și vom arată în ce timp au fost ele scrise; în al doilea rând vom arată că aceste legende au fost în posesia altor popoare cu mult timp înainte și că Evreii le-au copiat de la ele.” - Bible Myths And Their Parallels in Other Religions, de T.W Doane 1882, pagina 92

„NU E NICI UN ALT DUMNEZEU ÎNAFARĂ DE MINE. STIIND ASTA, CINE ÎNDRĂZNEŞTE SĂ DEA ÎNCHINARE FALSULUI DUMNEZEU AL CORANULUI ŞI AL BIBLIEI?” - SATAN, citat din Qua'Ret Al-Yezid

Creația: „În mod structurat, Geneza 1-11 prezintă printr-o perspectivă fascinantă felul în care Biblia a evoluat de la o colecție de mituri și legende politeiste, luate de la diferite culturi, în cea mai coerentă versiune monoteista a istoriei Israelite.” – 101 Myths of the Bible de Gary Greengurg A© 2000, pagina 3. 

Pe scurt, toate caractere din Bibliei a fost furat din religiile Păgâne ale Neamurilor și înlocuit cu caractere evreiești:

 • Monoteismul evreiesc a fost furat de la egipteanul Akhenaton.
 • Creația evreiască a fost furată de la Creația Egipteană.
 • Utilizarea cuvântului pentru a crea, de către evreiescul Yahwe, a fost furat de la egipteni (evreiescul Yahwe ia locul lui Ptah).
 • „Să fie lumina” a fost furat din Epica Creației din Theban.
 • „Cerul din mijlocul apelor” a fost furat din Creația Egipteană.
 • Adam și Eva sunt copii ale egiptenilor Geb și Nut (eng).
 • Proveniența Evei din Coasta lui Adam a fost furat din Epopeea lui Enki și Ninhursag: ”Fratele meu, ce te doare?” ”Coasta mă doare” ANET, 41. Ninti a cărei nume înseamnă „Doamna din coastă” a prin viață din coasta lui Enkia. 6
 • Pedeapsa lui Adam și a Evei, precum și pierderea imortalității au fost furate din povestea mesopotamiana a lui Adapa. (evreiescul Yahwe ia locul sumerianului Enki).
 • Cain, Abel și Set sunt copii ale lui Set, Osiris și Horus.
 • Conflictul dintre Cain și Abel a fost furat din povestea lui Set și Osiris și mai apoi, pe povestea sumerienilor Dumzi și Enkimdu. 9
 • Samson cel evreiesc a fost furat din povestirea cu Heracles.
  • Scoaterea ochilor are la bază întâmplarea lui Oedip.
  • Doborârea stâlpilor de susținere a fost furată din povestea egipteană despre Re-Herakhte.
 • Povestea lui Iacob și a scării care cobora din cer, este luată din funeraliile religioase egiptene, funerarii folosite la moartea unu rege.
„Slava ție, scară a lui Dumnezeu, slavă ție, scară a lui Set. Ridica-te o scară a lui Horus, pe care Osiris s-a ridicat la cer” – scara egipteană formată din autoritățile a două divinități egiptene pe care Osiris s-a urcat la ceruri, a fost înlocuită de o scară cu numeroase entități (îngeri) care se plimbă pe ea în sus și în jos, între pământ și cer.

 • Moise este o copie a numeroși Zei și regi, în funcție de stadiul poveștii vieții sale:
  • Saragon (născut și abandonat pe rău, fiind apoi găsit de altcineva și în cele din urmă ajunge în familia regală, unde provoacă răscoală, etc.)
  • Peregrinările prin deșert au avut la bază povestea Zeului Soare Bacchus, așa cum se poate vedea în imnurile lui Orpheus
  • Pregetul Evreu „de 40 de ani în desert” susținută în cartea evreiască a Exodului și, ulterior, pribegia de „40 de zile și 40 de nopți” a nazarineanului evreu prin locuri pustii, au fost furate din „Lupta dintre Set și Horus in deșert, care a ținut patruzeci de zile, și care era comemorată în cele patruzeci de zile ale Marelui Post Egiptean. În acest timp, Set, care reprezenta puterea secetei și sterilității, a făcut război lui Horus în apă și în cerealele îngropate ale Nirvanei ... aceste patruzeci de zile au fost extinse la patruzeci de ani, și mărturisite apoi de evrei.”

„NU E NICI UN ALT DUMNEZEU ÎNAFARĂ DE MINE. STIIND ASTA, CINE ÎNDRĂZNEŞTE SĂ DEA ÎNCHINARE FALSULUI DUMNEZEU AL CORANULUI ŞI AL BIBLIEI?” - SATAN, citat din Qua'Ret Al-Yezid 


 • Iosua a fost luat din mitologiile egiptene despre Shu și Nun.
 • Debora este o copie a zeiței egiptene Neith (eng).
 • Noe este o copie a sumerianului Ziusudra (eng). Yahwe – dumnezeul fictiv al evreilor prezent în povestea lui Noe – este un înlocuitor al Zeului sumerian Enlil, cunoscut și ca Belzebut.
 • Fiul lui Noe, evreul Ham, este luat din povestea lui Belus.
 • Nimrod evreul ia locul faraonului egiptean Sosetris.
 • Avraam este copia regelui hindus Hariscandra al Sankhayana-Sutra.
 • Isaac este omologul fiului regelui Hariscandra, Rohita. Yahwe, fictivul dumnezeu evreu din această poveste ține locul dumnezeului hindus Varuna.
 • Caracterul iudeu Daniel, a fost furat din povestea egipteană cu Nefertiti.
 • Iona cel cu balenele este furat din caracterul hindus „Saktideva” găsit în Somadeva Bhatta.
 • Cele „douăsprezece triburi ale lui Israel” precum și cei doisprezece discipoli ai lui Hristos își au baza în cele douăsprezece semne ale zodiacului.
 • Evreul Lot și soția sa sunt furați din grecii Orpheus și Euridice. Evreiescul Yahwe tine locul Zeului grecesc Hades.
 • Evreii Iacov și Eșua îi înlocuiesc pe Horus și Set.
 • Rebeca este furată din Zeița egipteană Isis.
 • Iosif împreună cu cei doisprezece frați ai săi sunt furați din egipteanul Psammetichus.
 • Povestea evreiască a lui Iosif și soția lui Potifar, furați din povestea egipteană a lui Anubis și Bata (eng).
 • „Cele zece plăgi” împotriva Egiptului au fost alterate și exagerate în mod grosolan; au fost furate din papirusul Ipuwer.
 • Cele zece porunci au fost furate din Codul lui Hammurabi. Yahwe, dumnezeul iudeu tine locul Zeului sumerian al Soarelui, Shamash – cunoscut și ca Azazel.
 • Povestea în care evreul David ucide pe filisteanul Goliat, este furată din scena în care Thor aruncă ciocanul spre Hrungnir (eng), izbindu-l-l pe acesta în frunte (imagine).
 • Iov a fost preluat din pățania ugaritului Keret (eng), iar Yahwe ține locul Zeului „El”.

Evreul Iov a fost preluat dintr-o poveste scrisă în limba Ugaritică (scriere cuneiformă), scrisă în jurul anului 1400 i.e.n. de către „scribul Ilimilku”. Această epopee îi are că protagoniști pe „Keret” și pe Zeul „El” – NU pe Iov și pe Iehova. Boala și tragedia familiei lui Keret sunt comparabile cu povestea lui Iov. În povestea originală, Satan nu a intrat în imagine nici măcar odată. Aici, evreiescul Iehova ține locul lui El.
Prin crearea dumnezeilor antagonici – unul „bun” şi unul „malefic” – evreii au fost capabili de a manipula lumea mai mult decât se poate crede.

„NU E NICI UN ALT DUMNEZEU ÎNAFARĂ DE MINE. STIIND ASTA, CINE ÎNDRĂZNEŞTE SĂ DEA ÎNCHINARE FALSULUI DUMNEZEU AL CORANULUI ŞI AL BIBLIEI?” - SATAN, citat din Qua'Ret Al-Yezid


 • Cartea evreiască a Proverbelor, împreună cu scrierle din cartea lui Eclesiastul au fost furate din Învăţăturile și Maximele (eng) egipteanului Ptah-Hotep (eng).
 • Multe dintre scrierile evreice din cartea lui Iosua au fost furate din Scrisorile lui El Amarna

Cartea Judecătorilor cuprinde materiale furate din:

Cărţile lui Samuel şi a Regilor conțin materiale furate din:
 • Profețiile Mari (eng)
 • Stelele lui Mesha (eng) - articolul de pe WikiPedia este corupt: ”David” și ”Solomon” nu au existat în realitate; cu toate acestea, se poate vedea sursa originală din care aceștia au fost preluați.
 • Inscripțiile Karatepe
 • Analele lui Shalmaneser III
 • Obeliscul negru al lui Shalmanaser III
 • Analele lui Tiglath Pileser III
 • Analele lui Sargon
 • Inscripțiile Siloamului
 • Inscripțiile Yavne Yam
 • Scrisorile Lachlish
 • Ostraca Arad
 • Analele lui Sennacherib
 • Analele lui Nebuchadnezzar II

  Mai multe materiale din cărțile biblice Ezra și Neemia sunt furate din:
  • Cilindrul lui Cyrus
  • Mardoheu, din povestea Esterei, este o copie a Zeului babilonian Marduk
  • Evreica Estera, din cartea cu același nume, este furată de la Ishtar (sau Astarte, Ashtar)
  • Fecioara Maria, „regina cerului” a fost furată de la Astaroth
  • Ioan Botezătorul furat de la Anup, botezul lui Horus; amândoi și-au pierdut capetele.
  • Iuda a fost copiat după Set.
  • Matei creat după Toth
  • Toma a luat locul lui Tammuz
  • „La fel ca și Isus, Grecescul Zeu Hermes a fost de asemenea înfășat în scutece și culcat într-o iesle; la fel și Dionysus” 
  Zeii Neamurilor au fost lichidați în grimoare ale blasfemiei. 

  „Nici un alt popor nu a fost vreodată atât de conștient de supremația finală, prin intervenție supranaturală. Această i-a dat coeziunea și curajul de a persevera în fața persecuției și a decimării. Convingerea că într-o zi fiecare evreu – conform destinului său divin, va face parte din rasa de guvernare a pământului – l-a făcut să fie mândru și l-a ajutat să supraviețuiască printre Națiunile Pământului.” „Inclus în moștenirea promisă, a fost un izbăvitor, Mesia, care aduce „Împărăția” evreilor pe pământ. Acest Mesia va fi fie un conducător uman temporar, care cu armată sa va răsturna dușmanii Israelului, fie o entitate supranaturală care ar face la fel, stabilind o împărăție „veșnică” a Israelului.” „ Prin urmare imperialismul evreiesc va veni, deoarece izbăvitorul așteptat va distruge dușmanii Israelului. Precum spune Larson, „acest Mesia pune Neamurile în genunchi, făcându-le sclavi ai evreilor...” Aceste paragrafe de mai sus au fost extrase din Conspiraţia lui Hristos: The Greatest Story Ever, de Acharya . A© 1999, luate din paginile 325 și 326.


  "NU E NICI UN ALT DUMNEZEU ÎNAFARĂ DE MINE. STIIND ASTA, CINE ÎNDRĂZNEŞTE SĂ DEA ÎNCHINARE FALSULUI DUMNEZEU AL CORANULUI ŞI AL BIBLIEI?” - SATAN, citat din Qua'Ret Al-Yezid
  Scopurile Bibliei au fost:

  • De a da poporului evreu o istorie pe care acesta nu au avut-o niciodată și la care nu era îndreptățit.
  • De a da evreilor un statut special de „aleși ai lui Dumnezeu”.
  • Să permită poporului evreu să avanseze în râvna lor de a domină lumea. Neamurile au fost dezarmate și duse cu zăhărelul de o filozofie de viață anti-pacifiste, prin intermediul creștinismul.
  • De a ține sub controlul evreilor toate puterile oculte, psihice și cele ale minții și de asemenea, de a dezarma Neamurile din punct de vedere psihic.
  • Pentru ca complotul secret al evreilor să sporească și să fie canalizată cât mai multă energie psihică posibilă, pentru a materializa a doua venire a lui „mesia”, care va uni toți evreii și va domni lumea (acesta este fictivul Hristos – înșiși evreii știu că acesta este fictiv – „templul lui Solomon” precum și alte fețe ale aceleiași teme).
  • Datorită multitudinii caracterelor, numerelor și a miturilor care au că sursă mitologiile Neamurilor și care au fost furate și alterate, evreii au devenit îndeajuns de puternici în memoria rasială pentru a folosi uneltele psihice puternice, în scopuri manipulative.

  În încheiere, în Al Jilwah and Qua'ret al-Yezid, Satan a fost foarte clar în ceea ce privește această minciună:


  „NU E NICI UN ALT DUMNEZEU ÎNAFARĂ DE MINE. STIIND ASTA, CINE ÎNDRĂZNEŞTE SĂ DEA ÎNCHINARE FALSULUI DUMNEZEU AL CORANULUI ŞI AL BIBLIEI?” - SATAN, citat din Qua'Ret Al-Yezid