-->

Bun Venit!

Următoarele articole de pe acest website aduc dovada că totul din religia creştină şi din biblie a fost FURAT din alte religii din întreaga lume, care au precedat-o. Creștinismul este o unealtă de îndepărtare a cunoștințelor spirituale/oculte din rândul populației, astfel încât această putere să poată fi ţinută exclusiv în mâinile câtorva „aleși,” pentru manipularea şi subjugarea maselor.

Pentru ca cineva să înțeleagă biblia cu adevărat şi să vadă adevărul, trebuie să fie foarte bine educat în ocultism. Spiritul de turmă este foarte puternic. Când studiezi îndeajuns de mult şi dobândești o cunoștință avansată despre ocultism, adevărul este extrem de şocant. Întreaga biblie iudeo-creștină este o farsă de proporţii catastrofale, care, cu un obiectiv foarte clar, folosește înțelesuri subliminale şi canalizează energiile psihice ale credincioșilor. 

Ori de câte ori creștinismul și cohortele sale au preluat controlul asupra unei țări sau regiuni, textele spirituale și înregistrările antice au fost îndepărtate şi/sau distruse, iar aceia care aveau cunoștințe spirituale au fost omorâți în masă de către Inchiziție. Aceasta a scos din circulație multe cunoștințe pe care cei de la putere le-au folosit și continuă să le folosească pentru a manipula populația ignorantă, abuzând de puterile spirituale/oculte. Biblia este una dintre cele mai puternice unelte subliminale, folosită de către câţiva „aleşi ai domnului” pentru a subjuga masele. Cei mai mulţi oameni nu sunt conștienți de toate acestea din cauza lipsei de educație ocultă, despre puterile minţii şi energia psihică. 

Distrugerea înregistrărilor antice a permis scrierea unei „istorii” noi, inventate şi alternative, care a deconectat omenirea de la adevăratele sale origini. Controlarea istoriei este vitală deoarece, dacă cineva manipulează felul în care ne raportăm la ceea ce noi numim „trecut," aceasta ne influențează atât prezentul cat şi viitorul. 

Întreaga biblie este o unealtă subliminală extrem de puternică, plină de numere, mesaje, alegorii şi materiale oculte furate și corupte din religiile antice. În plus, această carte a fost perfuzată cu energia şi puterea psihică de a insufla teamă, pentru a o face credibilă. Când ochii ne sunt deschişi şi când dobândim cunoștința necesară, vraja şi legăturile acestor programe nu vor mai fi eficiente. Tema de bază a întregii biblii iudeo-creştine este stabilirea istoriei fictive a evreilor în mintea populației . Lucrurile pe care mulţimile le cred, au puterea şi energia necesara pentru a se manifesta în realitate, deoarece gândurile sunt energii.

Exista raioane întregi în biblioteca de la Vatican care conţin sute şi mii de cărţi ezoterice antice din toată lumea, care au fost furate şi tezaurizate şi ţinute departe de circulația publică de-a lungul anilor. Biserica Catolică, care este rădăcina religiei creştine, este controlată de către o societate secretă care a abuzat de puterile oculte pentru a subjuga populația. Scopul final este înrobirea totală a omenirii, scop pentru care ei au lucrat dintotdeauna, necruțător și fără milă.

Toate aceste lucruri ne-au afectat în mod direct pe fiecare dintre noi. Omenirea a avut de suferit în mod inutil din cauza negării acestei cunoștințe. Oamenii s-au constrâns de-a lungul secolelor în plata pentru propriile lor damnări, pe melodia a miliarde şi miliarde de dolari, doar pentru a menţine această minciună prosperă şi puternică. Pentru ca această farsă vicioasă să supraviețuiască şi să prospere, e nevoie doar de UN SINGUR lucru: O LIPSĂ DE CUNOŞTINŢE

Contrar lucrurilor cu care majoritatea oamenilor au fost îndoctrinați, iudaismul, creștinismul şi islamul sunt religii relativ noi. Omenirea este cu mii de ani mai bătrână. Aceste trei „religii" au lucrat necontenit pentru a ne ține deoparte de cunoștința spirituală/ocultă, folosindu-se de aceste puteri psihice pe care fiecare dintre noi le avem. 

Aceste aşa numite „religii” sunt clădite pe crime, torturi şi minciuni. Singurul mod prin care orice minciună de o asemenea magnitudine poate supraviețui, este prin crearea mai multor şi mai multor minciuni şi prin eliminarea oamenilor care ştiu adevărul. 

Creştinismul nu este nimic mai mult decât un program. Nu este nimic religios sau spiritual în el. Milioane de oameni suferă de depresie, neajutorare şi confuzie cu privire la viaţă. Sufletul are nevoie de lumină însă foarte puţini sunt cei care practică în mod activ meditaţia de împuternicire, care literalmente le salvează propriile lor suflete. Din cauza lipsei de cunoștință şi a ignoranţei ocultismului, omenirea ca întreg a fost plasată sub o vrajă puternică, folosită fiind puterea ocultă şi îndoctrinarea de tip „nu întreba”, în ceea ce priveşte aceste trei aşa-numite „religii”. Acest lucru a fost consolidat timp de secole bune, creştinii fiind înșelați să își pună pe tavă energiilor lor psihice şi sufleteşti, pentru a fi canalizate în perpetuarea acestei minciuni, în urma cărora, la sfârșit, vor beneficia doar câțiva aleşi (evreii).

Citat din Talmudul evreiesc: Simeon Haddarsen, fol. 56-D: - „Când va veni Mesia, fiecare evreu va avea 2800 de sclavi.”