-->

Jertfe de sânge uman și animal, în biblia iudeo/creștină

Deuteronom 12:27
27 Să-ţi aduci arderile de tot, carnea şi sîngele, pe altarul Domnului, Dumnezeului tău: în celelalte jertfe ale tale, sângele să fie vărsat pe altarul Domnului, Dumnezeului tău, iar carnea s'o mănânci.

Biblia iudeo/creștină este o lucrare plină de jertfe umane - jertfe de sânge UMAN. Cei mai mulți creștini se limitează doar la ceea ce predicatorul lor are de spus și/sau sunt prea leneși sau provocați mental ca să citească și să studieze ei înșiși. Câți oameni chiar se deranjează să GÂNDEASCĂ cu ADEVĂRAT? Pe lângă jertfele umane care au fost și continuă să fie făcute pentru ”iehova”, băi de sânge după băi de sânge au avut loc sub directivele și ordinele acestei entități însetate de sânge, sub forma a nenumărate războaie și alte acte inumane.

Textele Sfinte și scrierile sacre ale Neamurilor au fost înlocuite cu aceste gunoaie inventate și scrise de evrei. Nu e nimic spiritual în ele, ci doar crimă după crimă, fără a se deosebi de Hollywoodul controlat de evrei și emfaza acestuia pe violență, vărsare de sânge și omoruri fără sfârșit.

Exod 22:29
29 Să nu pregeţi să-Mi aduci pîrga secerişului tău şi a culesului viei tale. Să-Mi dai pe întîiul născut din fiii tăi.

Ezechiel 20:25-26
25 Ba încă le-am dat şi legi cari nu erau bune, şi porunci prin cari nu puteau să trăiască.
26 I-am spurcat prin darurile lor de mîncare, cînd treceau prin foc pe toţi întîii lor născuţi; am vrut să-i pedepsesc astfel, şi să le arăt că Eu sînt Domnul.

II Samuel capitolul 21 este un alt exemplu de jertfă umană pentru a-i potoli setea lui Iehova.
21:6 să ni se dea şapte bărbaţi din fiii lui, şi -i vom spînzura înaintea Domnului, la Ghibea lui Saul, alesul Domnului.`` Şi împăratul a zis: ,,Vi -i voi da.``
21:9 i -a dat în mînile Gabaoniţilor, cari i-au spînzurat pe munte, înaintea Domnului. Toţi cei şapte au perit împreună; au fost omorîţi în cele dintîi zile ale seceratului, la începutul seceratului orzurilor.
21:10 Riţpa, fata lui Aiia, a luat un sac şi l -a întins subt ea peste stîncă, dela începtul seceratului pînă cînd a căzut peste ei ploaie din cer; şi a oprit păsările cerului să se apropie de ei în timpul zilei, şi fiarele cîmpului în timpul nopţii.

Când șapte barbați sunt uciși cu sânge rece doar pentru a-l domoli pe iehova, în speranța că acesta va pune capăt unei foamete, poate fi numita doar jertfă de sânge uman. 

Mai multe jertfe de sânge: 

Numeri 31:25-40
25 Domnul a zis lui Moise:
26 ”Fă, împreună cu preotul Eleazar şi cu căpeteniile caselor adunării, socoteala prăzii luate, fie oameni fie dobitoace.
27 Împarte prada între luptătorii cari s'au dus la oaste şi între toată adunarea.
28 Să iei întîi din partea ostaşilor cari s'au dus la oaste o dare pentru Domnul, şi anume: unul din cinci sute, atît din oameni cît şi din boi, măgari şi oi.
29 Să le luaţi din jumătatea cuvenită lor, şi să le dai preotului Eleazar ca un dar ridicat pentru Domnul.
30 Şi din jumătatea care se cuvine copiiilor lui Israel să iei unul din cincizeci, atît din oameni cît şi din boi, măgari şi oi, din orice dobitoc; şi să le dai Leviţilor, cari păzesc cortul Domnului.”
31 Moise şi preotul Eleazar au făcut ce poruncise lui Moise Domnul.
32 Prada de război, rămasă din jaful celor ce făcuseră parte din oaste, era de şase sute şaptezeci şi cinci de mii de oi,
33 şaptezeci şi două de mii de boi,
34 şasezeci şi una de mii de măgari,
35 şi treizeci şi două de mii de suflete, adică femei cari nu cunoscuseră împreunarea cu un bărbat.
36 Jumătatea care alcătuia partea celor ce se duseseră la oaste, a fost de trei sute treizeci şi şapte de mii cinci sute de oi,
37 din cari şase sute şaptezeci şi cinci au fost luaţi ca dare Domnului;
38 treizeci şi şase de mii de boi, din cari şaptezeci şi doi luaţi ca dare Domnului;
39 treizeci de mii cinci sute de măgari, din cari şasezeci şi unu luaţi ca dare Domnului;
40 şi şasesprezece mii de inşi, din cari treizeci şi doi [de persoane] luaţi ca dare Domnului

Aceast fragment este din luat din ”The Handbook of Jewish Teaching” de Nathan Ausubel ©1964; paginile 302-303
”Iefta, unul dintre judecătorii legii, care a judecat după cucerirea Canaanului, și-a jertfit singura lui fiică pentru Dumnezeul lui Israel, în celebrarea victoriei militare împotriva Amoriților; Samuel ”văzătorul” a tocat corpul lui Agag înaintea lui Dumnezeu, ca jertfă; David, regele poet, i-a dat pe cei șapte fii ai lui Saul pe mâna Gabaoniţilor, ”pentru a-i spânzura înaintea lui Dumnezeu.”

Un astfel de exemplu poate fi observat mai jos, cum versetul din Judecători 11:39 a fost schimbat.
În celelalte, elementul uman a fost înlocuit cu un ”miel”

Judecători 11:34-40
30 Iefta a făcut o juruinţă Domnului şi a zis: „Dacă vei da în mâinile mele pe fiii lui Amon,
31 oricine va ieşi pe porţile casei mele înaintea mea, la întoarcerea mea fericită de la fiii lui Amon, va fi închinat Domnului şi-l voi aduce ca ardere de tot.”
34 Iefta s-a întors acasă la Miţpa. Şi iată că fiica sa i-a ieşit înainte cu timpane şi jocuri. Ea era singurul lui copil; n-avea fii şi nici altă fată.
35 Cum a văzut-o, el şi-a rupt hainele şi a zis: „Ah! fata mea! Adânc mă loveşti şi mă tulburi! Am făcut o juruinţă Domnului şi n-o pot întoarce.”
36 Ea i-a zis: „Tată, ai făcut o juruinţă Domnului, fă-mi potrivit cu ceea ce ţi-a ieşit din gură, acum când Domnul te-a răzbunat pe vrăjmaşii tăi, pe fiii lui Amon.”
37 Şi ea a zis tatălui său: „Atât îngăduie-mi: lasă-mă slobodă două luni, ca să mă duc să mă cobor în munţi şi să-mi plâng fecioria cu tovarăşele mele.”
38 El a răspuns: „Du-te!” Şi a lăsat-o slobodă două luni. Ea s-a dus cu tovarăşele ei şi şi-a plâns fecioria pe munţi.
39 După cele două luni, s-a întors la tatăl ei, şi el a împlinit cu ea juruinţa pe care o făcuse. Ea nu cunoscuse împreunarea cu bărbat. De atunci s-a făcut în Israel obiceiul
40 ca, în toţi anii, fetele lui Israel se duc să prăznuiască pe fiica lui Iefta, galaaditul, patru zile pe an.

Cât de evident este acest lucru. În Judecători 11:35, Iefta își ”sfâșie” hainele. Pentru aceia dintre voi care nu familiarizat cu acest termen, el este evreiesc și de asemenea antic: de a-ți sfâșia hainele datorita morții cuiva drag. ”Am făcut o juruinţă Domnului şi n-o pot întoarce”. A promis să aducă o jertfă umana lui iehova, iar iehova a ales-o pe fiica s-a. Este de asemenea de înțeles ca iehova a cerut acest lucru în schimbul victoriei împotriva inamicilor și a ”fiilor lui Amon”, deoarece el a afirmat că ”n-o pot întoarce” [juruința]

În Judecătorii 11:37, fiica lui Iefta spune: „Atât îngăduie-mi: lasă-mă slobodă două luni, ca să mă duc să mă cobor în munţi şi să-mi plâng fecioria cu tovarăşele mele.” De aici se deduce clar ca iehova a cerut jertfirea unei fete virgine.

Judecători 11:39-40  
39 ”După cele două luni, s-a întors la tatăl ei, şi el a împlinit cu ea juruinţa pe care o făcuse. Ea nu cunoscuse împreunarea cu bărbat. De atunci s-a făcut în Israel obiceiul
40 ca, în toţi anii, fetele lui Israel se duc să prăznuiască pe fiica lui Iefta”
Este evident ca el și-a adus singura lui fiică  ca jertfă înaintea lui iehova, care a CERUT acest lucru în schimbul unei victorii a lui Ieftea împotriva Amoriților. 

CANIBALISM:

Deuteronom 28:53
53 În strîmtorarea şi necazul în care te va aduce vrăjmaşul tău, vei mînca rodul trupului tău, carnea fiilor şi fiicelor tale, pe care ţi-i va da Domnul, Dumnezeul tău.
54 Omul cel mai gingaş şi cel mai milos dintre voi se va uita rău la fratele său, la nevasta care se odihneşte pe sînul lui, la copiii pe cari i-a cruţat:
55 nu va da nici unuia din ei din carnea copiilor lui cu care se hrăneşte, fiindcă nu-i va mai rămînea nimic în mijlocul strîmtorării şi necazului în care te va aduce vrăjmaşul tău în toate cetăţile tale.
56 Femeia cea mai gingaşă şi cea mai miloasă dintre voi, care, de gingaşă şi miloasă ce era, nu ştia să calce mai uşor cu piciorul pe pămînt, va privi fără milă pe bărbatul care se odihneşte la sînul ei, pe fiul şi pe fiica ei:
57 nu le va da nimic din pieliţa noului născut, pieliţă ieşită dintre picioarele ei şi din copiii pe cari-i va naşte, căci, ducînd lipsă de toate, îi va mînca în ascuns, din pricina strîmtorării şi necazului în care te va aduce vrăjmaşul tău în cetăţile tale.
58 Dacă nu vei păzi şi nu vei împlini toate cuvintele legii acesteia, scrise în cartea aceasta, dacă nu te vei teme de acest Nume slăvit şi înfricoşat, adică de Domnul, Dumnezeul tău.

JERTFELE UMANE NU AU FOST ÎNDEAJUNS, AȘA CĂ IEHOVA DĂ ȘI INSTRUCȚIUNI CLARE PENTRU RITUALURILE DE SACRIFICARE A ANIMALELOR

Exod 20:24
24 Să-Mi ridici un altar de pămînt, pe care să-ţi aduci arderile-de-tot şi jertfele de mulţămire, oile şi boii. În orice loc în care Îmi voi aduce aminte de Numele Meu, voi veni la tine, şi te voi binecuvînta.

Exod 24:4-8
4 Moise a scris toate cuvintele Domnului. Apoi s'a sculat dis de dimineaţă, a zidit un altar la poalele muntelui, şi a ridicat douăsprezece pietre pentru cele douăsprezece seminţii ale lui Israel.
5 A trimes pe nişte tineri dintre copiii lui Israel, să aducă Domnului arderi-de-tot, şi să junghie tauri ca jertfe de mulţămire.
6 Moise a luat jumătate din sînge, şi l-a pus în străchini, iar cealaltă jumătate a stropit-o pe altar.
7 A luat cartea legămîntului, şi a citit-o în faţa poporului. Ei au zis: ”Vom face şi vom asculta tot ce a zis Domnul.”
8 Moise a luat sîngele, şi a stropit poporul, zicînd: ”Iată sîngele legămîntului, pe care l-a făcut Domnul cu voi pe temeiul tuturor acestor cuvinte.”

Alte instrucțiuni date de iehova pentru jertfele de sânge: 

Exod 23:18
18 Să n'aduci cu pîne dospită sîngele jertfei Mele; şi grăsimea praznicului Meu să nu rămînă toată noaptea pînă dimineaţa.

Exod 29:10-31
10 Să aduci viţelul înaintea cortului întîlnirii, şi Aaron şi fiii lui să-şi pună mînile pe capul viţelului.
11 Să junghii viţelul înaintea Domnului, la uşa cortului întîlnirii.
12 Să iei cu degetul tău din sîngele viţelului, să pui pe coarnele altarului, iar celalt sînge să -l verşi la picioarele altarului.
13 Să iei toată grăsimea care acopere măruntaiele şi prapurul ficatului, cei doi rărunchi cu grăsimea care -i acopere, şi să le arzi pe altar.
14 Dar carnea viţelului, pielea şi balega lui să le arzi în foc, afară din tabără: aceasta este o jertfă pentru păcat.
15 Să iei pe unul din cei doi berbeci; şi Aaron şi fiii lui să-şi pună mînile pe capul berbecului.
16 Să junghii berbecele; să -i iei sîngele, şi să -l stropeşti pe altar dejur împrejur.
17 Apoi să tai berbecele în bucăţi, şi să -i speli măruntaiele şi picioarele, şi să le pui lîngă celelalte bucăţi şi lîngă capul lui.
18 Berbecele să -l arzi de tot pe altar; aceasta este o ardere-de-tot pentru Domnul, este o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului.
19 Să iei apoi pe celalt berbece; şi Aaron şi fiii lui să-şi pună mînile pe capul berbecelui.
20 Să junghii berbecele; să iei din sîngele lui, să pui pe vîrful urechii drepte a lui Aaron şi pe vîrful urechii drepte a fiilor lui, pe degetul cel mare al mînii lor drepte şi pe degetul cel mare al piciorului lor drept, iar celalt sînge să -l stropeşti pe altar de jur împrejur.
21 Să iei din sîngele de pe altar şi din untdelemnul pentru ungere, şi să stropeşti pe Aaron şi veşmintele lui, pe fiii lui şi veşmintele lor. Astfel vor fi închinaţi, Aaron şi veşmintele lui, fiii şi veşmintele lor în slujba Domnului.
22 Să iei apoi grăsimea berbecelui, coada, grăsimea care acopere măruntaiele, prapurul ficatului, cei doi rărunchi cu grăsimea care -i acopere şi spata dreaptă, căci acesta este un berbece de închinare în slujba Domnului;
23 din coş să iei din azimile, puse înaintea Domnului, o turtă de pîne, o turtă cu untdelemn şi o plăcintă.
24 Toate acestea să le pui în mînile lui Aaron şi în mînile fiilor lui, şi să le legeni într'o parte şi într'alta, ca un dar legănat înaintea Domnului.
25 Să le iei apoi din mînile lor, şi să le arzi pe altar, deasupra arderii-de-tot; aceasta este o jertfă mistuită de foc înaintea Domnului, de un miros plăcut Domnului.
26 Să iei şi pieptul berbecelui care va sluji la închinarea lui Aaron în slujba Domnului, şi să -l legeni într'o parte şi în alta, ca un dar legănat înaintea Domnului: aceasta va fi partea ta.
27 Să sfinţeşti pieptul legănat şi spata ridicată din berbecele care va sluji la închinarea lui Aaron şi a fiilor lui în slujba Domnului, pieptul legănîndu -l într'o parte şi într'alta, spata înfăţişînd -o înaintea Domnului prin ridicare.
28 Ele vor fi ale lui Aaron şi ale fiilor lui, printr'o lege vecinică, pe care o vor ţinea copiii lui Israel; căci este o jertfă adusă prin ridicare; şi, în jertfele de mulţămire ale copiilor lui Israel, jertfa adusă prin ridicare va fi a Domnului.
29 Veşmintele sfinte ale lui Aaron vor fi după el ale fiilor lui, cari le vor pune cînd vor fi unşi şi cînd vor fi închinaţi în slujbă.
30 Vor fi purtate timp de şapte zile de acela din fiii lui, care îi va urma în slujba preoţiei, şi care va intra în cortul întîlnirii, ca să facă slujba în sfîntul locaş.
31 Să iei apoi berbecele pentru închinarea în slujba Domnului, şi să pui să -i fiarbă carnea într'un loc sfînt.

Leviticul 1:1-17
1 Domnul a chemat pe Moise; i-a vorbit din Cortul întâlnirii şi a zis:
2 „Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le: „Când cineva dintre voi va aduce un dar Domnului, să-l aducă din vite, fie din cireadă, fie din turmă.
3 Dacă darul lui va fi o ardere de tot din cireadă, să-l aducă din partea bărbătească fără cusur; şi anume să-l aducă la uşa Cortului întâlnirii, înaintea Domnului, ca să fie plăcut Domnului.
4 Să-şi pună mâna pe capul dobitocului adus ca ardere de tot, şi va fi primit de Domnul, ca să facă ispăşire pentru el.
5 Să înjunghie viţelul înaintea Domnului; şi preoţii, fiii lui Aaron, să aducă sângele şi să-l stropească de jur împrejur pe altarul de la uşa Cortului întâlnirii.
6 Să jupoaie viţelul adus ca ardere de tot şi să-l taie în bucăţi.
7 Fiii preotului Aaron să facă foc pe altar şi să pună lemne pe foc.
8 Preoţii, fiii lui Aaron, să aşeze bucăţile, capul şi grăsimea, pe lemnele puse pe focul de pe altar.
9 Să spele cu apă măruntaiele şi picioarele; şi preotul să le ardă toate pe altar. Aceasta este o ardere de tot, o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului.
10 Dacă darul lui va fi o ardere de tot din turmă, de miei sau capre, să aducă o parte bărbătească fără cusur.
11 Să-l înjunghie în partea de miazănoapte a altarului, înaintea Domnului; şi preoţii, fiii lui Aaron, să-i stropească sângele pe altar de jur împrejur.
12 El să-l taie în bucăţi; şi preotul să le pună, împreună cu capul şi grăsimea, pe lemnele din focul de pe altar.
13 Să spele cu apă măruntaiele şi picioarele, şi preotul să le aducă pe toate şi să le ardă pe altar. Aceasta este o ardere de tot, o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului.
14 Dacă darul adus de el Domnului va fi o ardere de tot din păsări, să-l aducă din turturele sau din pui de porumbel.
15 Preotul să aducă pasărea pe altar; să-i despice capul cu unghia şi s-o ardă pe altar, iar sângele să i se scurgă pe un perete al altarului.
16 Să scoată guşa cu penele ei şi s-o arunce lângă altar, spre răsărit, în locul unde se strânge cenuşa.
17 Să-i frângă aripile, fără să le dezlipească; şi preotul să ardă pasărea pe altar, pe lemnele de pe foc. Aceasta este o ardere de tot, o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului.
Leviticul 7:1-5
1 Iată legea jertfei pentru vină: ea este un lucru preasfânt.
2 În locul unde se înjunghie arderea de tot, să se înjunghie şi vita care slujeşte ca jertfă pentru vină. Sângele ei să se stropească pe altar de jur împrejur.
3 Să i se aducă toată grăsimea, coada, grăsimea care acoperă măruntaiele,
4 cei doi rinichi şi grăsimea de pe ei, de pe coapse, şi prapurul ficatului, care va fi dezlipit de lângă rinichi.
5 Preotul să le ardă pe altar ca jertfă mistuită de foc înaintea Domnului. Aceasta este o jertfă pentru vină.

Leviticul 7:14
14 Din toate acele daruri să aducă Domnului câte o bucată, ca dar ridicat; ea să fie a preotului care stropeşte sângele jertfei de mulţumire. 

”DOMNUL” ARE NEVOIE DE FIECARE PICĂTURĂ DIN SÂNGELE JERTFELOR DE SÂNGE: 

Leviticul 7:27
27 ”Cine va mânca vreun fel de sânge va fi nimicit din poporul său!”

Aici, sunt nevoite mai multe jertfe de sânge pentru a îndepărta blestemul leprozității pe care chiar iehova la provocat:
Leviticul 14:34
34 „După ce veţi intra în ţara Canaanului, pe care v-o dau în stăpânire, dacă voi trimite o rană de lepră pe vreo casă din ţara pe care o veţi stăpâni,

Leviticul 14:49-57
49 Pentru curățarea casei să ia două păsări, lemn de cedru, cârmâz şi isop.
50 Să înjunghie una din păsări într-un vas de pământ, într-o apă curgătoare.
51 Să ia lemnul de cedru, isopul, cârmâzul şi pasărea cea vie; să le înmoaie în sângele păsării înjunghiate şi în apa curgătoare şi să stropească de şapte ori casa.
52 Să cureţe casa cu sângele păsării, cu apa curgătoare, cu pasărea cea vie, cu lemnul de cedru, cu isopul şi cârmâzul.
53 Să dea drumul păsării celei vii afară din cetate, pe câmp. Să facă astfel ispăşire pentru casă, şi ea va fi curată.
54 Aceasta este legea pentru orice rană de lepră şi pentru râia de cap,
55 pentru lepra de pe haine şi de pe case,
56 pentru umflături, pentru pecingini şi pentru pete:
57 ea arată când un lucru este necurat şi când este curat. Aceasta este legea pentru lepră

Alte exemple de jertfe de sânge pentru iehova:
Leviticul 8:14-32
Leviticul 9:1-24
Leviticul 14:1-5
Leviticul 14:12-28
Leviticul 23:12-21
Numeri 19:1-7
Capitolul 10 din Iosua - Nimic altceva decât ucidere în masă
Judecători 1:1- 18 Alte băi de sânge și ucideri în masă
Judecători 3:27- 31

Am putea continua cu astfel de exemple la nesfârșit, uciderile în masă și vărsările de sânge repetându-se continuu. Cuvântul ”sânge” este folosit din nou și din nou în această carte iudeo/creștină: lucru care descrie în mod clar caracterul acestei entități pe nume ”Iehova”.

Trebuie să ne amintim mereu că nazarineanul a fost ultimatumul jertfelor umane de sânge; de asemenea "mănâncă trupul lui și bea sângele lui" este repetat la aproape toate împărtășaniile creștine, de jur-împrejurul lumii.

Articolul de mai sus continuă să fie în construcție. Voi posta în curând un alt articol despre băile de sânge și genocidurile comise de evrei împotriva Neamurilor/Gentililor (ne-evrei).