-->

Cum să le faci față creștinilor

Am intrat devreme în astrologie – în anii preadolescenței; în mijlocul adolescenței citeam deja diagrame astrologice, împreună cu tarotul și cititul în palmă. Ceea ce vreau să spun cu asta este că am fost atacată de creștini neîncetat pentru cunoștința și credința pe care o aveam în tarot și în astrologie. În mod literar aceștia se năpustesc asupra copiilor. Nu aș fi putut trece strada în centrul orașului fără a da de o spurcăciune de creștin care să nu mă oprească și să nu mă hărțuiască. Pe vremea aceea, exista puțină opoziție serioasă în fața acestui gunoi creștin și cu siguranță nu cunoșteam ceea ce cunosc acum. Asta mi-a fost o adevărată experiență din care să învăț.

Creștinii, la fel ca cei mai mulți indivizi josnici care îi atacă pe ceilalți, întotdeauna au mai mută încredere de sine atunci când sunt însoțiți de alți creștini și niciodată când sunt singuri. Băiatul meu mai mare împreună cu prietenii lui i-au dat o lecție bună acestui vierme creștin de colț de stradă, atunci când acesta i-a acostat așa din senin (ca mai toată lumea, aceștia își vedeau de treaba lor…) Au format un cerc în jurul lui și au început să-l batjocorească. În situații de acest fel, „credința” creștină o ia la goană pe fereastră, iar creștinul devine imediat nesigur pe sine, în special dacă este singur.

Am auzit și am experimentat mult rahat fără sfârșit înainte de a veni la Satan – moment din care am și început să îi contraatac cu încredere. Am învățat diferite metode prin care te poți ocupa de ei, dacă ești adus în această situație. Eu personal sunt foarte temperamentală cu aceste rebuturi creștine amăgite. Un idiot care în mod evident nu știe să citească (am semne anticreștine pe ușa din față), a încercat totuși să mă hărțuiască și tâmpitul amăgit aproape că a făcut un stop cardiac, atât de tare m-am enervat.

Atunci când ai de a face cu creștinii, există anumite lucruri cu care le poți răspunde – asta dacă ai timp, răbdare și dacă dorești să te contrazici cu ei.

1. Am auzit această tactică la nesfârșit de-a lungul anilor; e un joc psihologic pe care indivizii josnici îl joacă, încercând să îi determine pe ceilalți să adere la credința lor. Din nefericire, cu toate că este pus în practică pe scală largă de creștini, acesta mai e folosit și de alții.

Se petrece cam așa:
„Tu nu ești fericit pentru că nu ai același sistem de credințe…” nu ești „salvat” și bla bla bla. Prinzi ideea generală. „Bun, absolut toate lucrurile din viața persoanei respective sunt frumoase și cochete. Au control total asupra vieții și destinului lor și scapără de fericire tot timpul, datorită credinței lor.” – Oricine crede această porcărie are nevoie de un control serios asupra realității, ca să nu spun altceva.

Adevărul e că fiecare de pe pământul acesta are probleme – excepție fac aceia care sunt complet nebuni sau care se află în tăgăduire totală a realității. Da, există diferite nivele de probleme și suferință, însă nimeni nu scapă nevătămat de ele. Interogatorii experți cunosc acest lucru, la fel și psihiatrii și ceilalți care lucrează în psihologia umană. Fiecare are un punct slab. Fiecare are un punct care, dacă este găsit și stresat, va conduce la prăbușirea individului. Fiecare are un Saturn și fiecare are parte de tranziții ale planetei Saturn și de timpuri grele. Există oameni care sunt experți când, de ochii lumii, trebuie să-și ascundă problemele și să pretindă că sunt fericiți. Ține minte asta. Acum, nu încerc să spun că oamenii nu pot fi fericiți. Ceea ce vreau să spun este că creștinii se folosesc de acest șiretlic pentru a-i constrânge pe ceilalți să adere la credința lor, în timp ce se prefac că totul este perfect în viețile lor. Tot ceea ce este nevoie pentru a vedea adevărul adevărat este puțină investigație și conștientizare, în special a diagramei astrologice a acestora, pentru a vedea că și ei au probleme.

2. Întreabă orice xin care te abordează și care încearcă să-ți vândă gunoiul lor: Câți oameni a OMORÂT Satan în acea biblie blestemată? Unde sunt scripturile???? Acum, din experiența pe care o am cu acești idioți amăgiți, aceștia repetă papagalicește că „Diavolul a fost un ucigaș și un mincinos, încă de la început.” Adică… cine a fost un ucigaș și un mincinos? Bineînțeles că Iehova! Uită-te în vechiul testament pentru DOVADĂ

Citează-le din scripturi acestor idioți amăgiți. Aici sunt doar câteva din multele pasaje din biblie:

Numeri 31:7-8
7. Au înaintat împotriva Madianului, după porunca pe care o dăduse lui Moise, Domnul; și au omorât pe toți bărbații.
8. Împreună cu toți ceilalți, au omorât și pe împărații Madianului: Evi, Rechem, Țur, Hur și Reba, cei cinci împărați ai Madianului; au ucis cu sabia și pe Balaam, fiul lui Beor.

Judecători 1:4 Iuda s-a suit, și Domnul a dat pe canaaniți și pe fereziți în mâinile lor; au ucis zece mii de oameni la Bezec.

Judecători 20:35 Domnul a bătut pe Beniamin înaintea lui Israel, și copiii lui Israel au ucis în ziua aceea douăzeci și cinci de mii o suta de oameni din Beniamin, toți în stare să poarte armele.

2 Împărați 19:35În noaptea aceea, a ieșit îngerul Domnului și a ucis în tabăra asirienilor o sută optzeci și cinci de mii de oameni. Și când s-au sculat dimineața, iată că toți erau niște trupuri moarte.

ACEASTĂ ENTITATE CU ADEVĂRAT DIABOLICA ȘI-A TORTURAT ȘI OMORÂT PÂNĂ ȘI PROPRIUL SĂU FIU
(Desigur, noi știm că nazarineanul este 100% fictiv, însă când vorbești cu creștinii…)

MAI MULT:
Deuteronomul 7:1-2
1. Când Domnul Dumnezeul tău te va aduce în țara în care vei intra și o vei lua în stăpânire, și va izgoni dinaintea ta multe neamuri: pe hetiți, pe ghirgasiți, pe amoriți, pe canaaniți, pe fereziți, pe heviți și pe iebusiți, șapte neamuri mai mari la număr și mai puternice decât tine;
2. când Domnul Dumnezeul tău ți le va da în mâini și le vei bate, să le nimicești cu desăvârșire, să nu închei legământ cu ele și să n-ai milă de ele.

TREABA ESTE PE CÂT SE POATE DE EVIDENTĂ.

3. Aceștia afirmă încontinuu că „Diavolul urăște omenirea.” Foarte bine, hai să le lăsăm și de această dată biblia să lămurească lucrurile. Atât acel gunoi împuțit de nazarinean cât și jidanhova urăște omenirea în mod țipător. Tot ceea ce este uman este „păcat.” Aruncă o privire în biblia lor blestemată pentru dovezi. Creștinii pot să tot încerce să raționalizeze și să întoarcă adevărul pe părți, însă ce e scris e scris. La naiba, aproape tot ceea ce ține de natura umană și de legea naturală este „păcat.”


De asemenea, în viziunea lor „Diavolul” ar trebui să fie artificial. Există în creștinism CEVA care să susțină Legea Naturală? De asemenea, ei spun că „Diavolul” este în totalitate material și nicidecum spiritual. Există CEVA în creștinism care să FIE spiritual? NIMIC!

4. Aceștia spun mereu și mereu că „Diavolul amăgește…” „Diavolul înșală toate popoarele…” Păi, cum să spun, toate popoarele sunt fie xine, fie islamice (bineînțeles în frunte cu rădăcina evreiască a acestor gunoaie patologice). Aruncă o privire la ADEVĂRATUL MINCINOS:

1 Împărați 22:20-22
20. Și Domnul a zis: "Cine va amăgi pe Ahab, ca să se suie la Ramot din Galaad și să piară acolo?" Și au răspuns unul într-un fel, altul într-altul.
21. Și un duh a venit ți s-a înfățișat înaintea Domnului și a zis: "Eu îl voi amăgi."
22. Domnul i-a zis: "Cum?" "Voi ieși", a răspuns el, "și voi fi un duh de minciună în gura tuturor prorocilor lui." Domnul a zis: "Îl vei amăgi și-ți vei ajunge ținta; ieși și fă așa!"

2 Tesaloniceni 2:11-12
11. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună,
12. pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiți.

Geneza 2:16-17
16. spune: Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: "Poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină;
17. dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el vei muri negreșit.

Potrivit bibliei, Adam nu a murit în ziua în care a mâncat din pomul oprit. Căci biblia mai spune că Adam și Eva au fost alungați din grădină, iar în Geneza 5:5, scrie: Toate zilele pe care le-a trăit Adam au fost de nouă sute treizeci de ani; apoi a murit.

Ezechiel 14:9Dacă prorocul se va lăsa amăgit să rostească un cuvânt, Eu, Domnul, am amăgit pe prorocul acela; Îmi voi întinde mâna împotriva lui și-l voi nimici din mijlocul poporului Meu, Israel.

5. Creștinii dau din trompetă că „Diavolul înrobește” și tot pachetul lor de rahat amăgit care nu se mai termină. Satan nu a înrobit niciodată pe nimeni. Aruncă și de această dată o privire în vechiul testament.

Deuteronom 15:17atunci să iei o sula și să-i găurești urechea de ușă, și să-ți fie rob pentru totdeauna. Tot așa să faci și cu roaba ta.

Isaia 5:13  De aceea, poporul meu va fi dus pe neașteptate în robie; boierimea lui va muri de foame, și gloata lui se va usca de sete.

Ieremia 46:19Fă-ti calabalâcul pentru robie, locuitoare, fiica Egiptului! Căci Noful va ajunge un pustiu, va fi pustiit, și nu va mai avea locuitori.

Amos 1:15Și împăratul lor va merge în robie, el și căpeteniile lui împreună cu el, zice Domnul.

Apoi, nazarineanul nu numai că APĂRĂ SCLAVIA, ci o și încurajează și aprobă abuzul de sclavi:

Luca 12:47 – Robul acela, care a știut voia stăpânului său, și nu s-a pregătit deloc și n-a lucrat după voia lui, va fi bătut cu multe lovituri.

Creștinismul cu rădăcinile sale evreiești a fost cauza a aproape fiecare război care a fost purtat în istorie. „Înainte, soldați creștini!”

Pot exista creștini care se vor trezi. Alții sunt o absolută pierdere de timp.
Și nu a fost nazarineanul o jertfă umană?

  • SATAN NICIODATĂ NU A UCIS PE NIMENI
  • SATAN NU A MINȚIT NICIODATĂ PE NIMENI
  • SATAN TE ACCEPTĂ AȘA CUM EȘTI ȘI NU URĂȘTE NATURA UMANĂ
  • SATAN DOMNEȘTE PESTE CEEA CE ESTE CUNOSCUT CA „OCULT” ȘI CARE ȚINE ÎN TOTALITATE DE PARTEA SPIRITUALĂ
  • SATAN NE OFERĂ CUNOȘTINȚE ȘI NU SE TEME DE AVANSAREA SPIRITUALĂ A OAMENILOR
  • LUI SATAN NU ÎI ESTE FRICĂ DE OMENIRE