-->

Expunând corupția spirituală: alchimia spirituală și biblia

Expunând corupția spirituală: Alchimia spirituală și biblia

Satanismul adevărat este bazat pe religiile antice care au precedat iudaismul, creștinismul și islamul cu sute de mii de ani. Culorile tradiționale de roșu și de negru utilizate în satanism, uitându-ne înapoi în Egiptul antic, putem vedea că sunt simboluri ale transformării spirituale. Religiile antice s-au bazat pe completarea muncii Creatorului nostru și anume: transformarea sufletului uman în unul de Zeu, obținerea puterii dumnezeiești și imortalitatea. Împărăția lui Satan i-a fost furată.

Biblia iudeo creștină este creată din materiale furate care pe urmă au fost corupte și folosite pentru a înrobi omenirea din punct de vedere spiritual. Toate legendele despre Zei sunt alegorii. Vaticanul și cohortele sale au obținut bogăție, putere și control prin forțarea oamenilor să creadă că aceste alegorii sunt locuri și caractere reale.

Finalizarea lucrării care în alchimie este cunoscut ca „Magnum Opus” are ca fundament Șarpele Kundalini. Șarpele este încolăcit la baza coloanei vertebrale. Prin meditație, șarpele de foc urcă.  Aceasta mai este cunoscută și ca „ridicarea Diavolului”. Sunt 33 de vertebre în coloana vertebrală a omului. Am auzit de multe ori termenul de „gradul 33 mason,” sau că nazarineanul fictiv a trăit 33 de ani. Șarpele Kundalini urcă prin cele 33 de vertebre ale coloanei vertebrale.

Cele 7 chakre sunt, de asemenea, foarte importante pentru această lucrare. Când Kundalini urcă, acesta trebuie să tracă prin fiecare dintre cele 7 chakre. Acesta e motivul pentru care se pune atât de mult accent pe numărul 7 în multe scrieri spirituale antice și care, de asemenea, au fost corupte în biblia iudeo/creștină. Liderii creștini își induc în eroare adepții făcându-i să creadă că legendele care au fost furate și scrise în biblie sunt reale. Cu ajutorul înșelătoriei, Vaticanul și bisericile creștine au obținut o putere și o avere de neimaginat. Această putere nu este doar una materială, ci și una spirituală. Toată cunoașterea spirituală a fost îndepărtată sistematic din rândul populației cu ajutorul Inchiziției. Cei din fruntea Vaticanului și evreii de top sunt adepți ai magiei negre și au avansat spiritual, în timp ce restul omenirii suferă sub controlul lor.

Suntem învățați să credem că multe dintre picturile antice aparțin nazarineanului, „virginei Maria,” etc., pe când în realitate ele sunt ale Zeilor originali, precum Marduk (Amon Ra) și Astaroth. În mod ideal, Magnum Opus se începe primăvara când Soarele este în Berbec și de aici se trage simbolul mielului de Paște. Nimbul reprezintă șarpele Kundalini ridicat și aura vibrantă a puterii vrăjitorești. Biserica Catolică a furat acest simbol și l-a atribuit nazarineanului fictiv. Hieroglifele pentru zodia Berbec pot fi văzute în sigiliul lui Astaroth:

(Toate sigiliile Demonilor conțin simboluri alchimice importante)

Povestea creației din cartea Genezei este o altă alegorie: „Dumnezeu” a creat universul în șapte zile;” „În a șaptea zi s-a odihnit.” Acestea pentru cei care sunt cunoscători știu că odată ce șarpele Kundalini și-a început ascensiunea prin cele 6 chakre și a trecut prin cele 3 „noduri” (trinitatea), trece prin chakra a 7 fără efort. În realitate, „Cerul/raiul” este un cuvânt de cod pentru chakra a șaptea. Cu toți am auzit expresia „șapte ceruri.” „Dumnezeu” este un cuvânt de cod pentru noi înșine și de asemenea cuvântul „zei” este un cuvânt de cod pentru chakre în numeroase texte antice. „Iad” este un cuvânt de cod pentru chakra bazei ori „lumea inferioară,” unde șarpele Kundalini (a cărui energie este extrem de fierbinte) se află în stare latentă.

Copacul din „Grădina Edenului” a fost furat din multe și diferite religii care au precedat creștinismul și simbolizează o hartă a sufletului uman: trunchiul copacului reprezintă coloana vertebrală, iar ramurile simbolizează cele „144.000” de nadii. „Adam și Eva” simbolizează canalele Ida și Pingala din suflet, care, atunci când se unesc, devin una. Cu șarpele Kundalini ridicat și cu ida și pingala fuzionate în chakra a 6, gnoza este obținută și ochii spirituali sunt deschiși. În Egiptul Antic aceasta a fost simbolizată în mod original drept „ochiul a-tot-văzător”.


Vârful piramidei separat de restul acesteia, simbolizează munca neterminată a creatorului nostru Satan.

➜ Geneza 1:1. La început, Dumnezeu a creat cerul și pământul.
Cerul și pământul simbolizează chakra coroanei și a bazei.

➜ Geneza 1:2. Și pământul era pustiu și gol; și întuneric era peste fața adâncului. Și duhul lui Dumnezeu se mișca deasupra apelor.
„Pustiu și gol” reprezintă ceea ce în Magnum Opus este cunoscut drept nivelul „haosului”.

➜ Geneza 1:3. Dumnezeu a văzut lumina, că era bună; și Dumnezeu a despărțit lumina de întuneric.
Lumina simbolizează crearea așa-numitei „prima materia,” fundamentul pietrei filozofice. Acest lucru se realizează prin condensarea bioelectricității într-o sferă de lumină.

Geneza 1:4. Dumnezeu a numit lumina zi, iar întunericul l-a numit noapte. Și a fost seară și a fost dimineață: ziua întâi.
Acesta este un prim pas, este fundația; altfel spus, este „prima zi”.

➜ Geneza 1:16. Dumnezeu a făcut cei doi mari luminători; luminătorul cel mai mare ca să stăpânească ziua, și luminătorul cel mai mic ca să stăpânească noaptea; el a făcut stelele, de asemenea,.
17. Și Dumnezeu ia așezat în întinderea cerului, ca să lumineze Pământul,
18. Și să stăpânească ziua și noaptea, și să despartă lumina de întuneric: Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun.
19. Și a fost seară și a fost dimineață: ziua a patra.
Versetele de mai sus cu privire la cei „doi mari luminatori“ fac referire la chakra inimii, care este locul în care „cerul“ și „pământul“ se întâlnesc. După cum se poate vedea mai jos în Sigiliul lui Satan, pentragrama satanică și în „Baphomet,“ lumina coboară prin chakra coroanei în jos, înspre chakra bazală.


Geneza 1:20. Și Dumnezeu a zis:, Apele să dea abundent ființa mișcătoare care are viață, și păsări să zboare deasupra pământului pe întinderea cerului.
„Elixirul vieții, apele binecuvântate, coboară până în adâncul lor [a chakrelor/metalelor] și le trezește din starea lor latentă.“ Asta este ceea ce cunoaște ca fiind „roua“ secretată de glanda pineală ca rezultat al meditației de împuternicire. De asemenea, păsările sunt un alt simbol important în alchimie.

Geneza 1:27. Deci, Dumnezeu a creat pe om după chipul Său, după chipul lui Dumnezeu s-a creat pe el; pe  bărbat și femeie el i-a creat după chipul lui.
31 Și Dumnezeu a văzut fiecare lucru pe care el a făcut, și, iată, a fost foarte bine. Și a fost seară și a fost dimineață ziua a șasea.
În cele de mai sus putem vedea încă odată cum ALEGORIA este pervetită și sucită. „Ziua a șasea“ este chakra a șasea unde se întâlnesc ida și pingala.

Geneza 1:32. Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea și a sfințit-o, pentru că în ziua aceasta Sa odihnit de toată lucrarea Lui, pe care Dumnezeu a creat și a făcut.
Aici este o altă alegorie alchimică care a fost furată și pervertită. Când un alchimist își finalizează lucrarea, se odihnește. „Dumnezeu” = noi înșine!!

Povestea genezei continuă, tot ceea ce ține de ea a fost furat și corupt din religiile care au precedat creștinismul.

Geneza 3:3. Dar despre rodul pomului care este în mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis: Să nu mâncați din el, nici să nu vă atingeți de el, ca să nu muriți.
Există un stadiu în alchimie unde se suferă o moarte a primei materii. Aceasta e cunoscută sub denumirea de „nigredo“ sau „nivelul neagru”.

„Etapa inițială, nivelul neagru al opus alchymicum în care corpul de metal impur, materia pietrei, starea învechită a ființei este ucisă, descompusă și dizolvată în substanța originală a creației, prima materia, pentru că apoi să poată fi renovată și renăscută într-o nouă formă.” ¹
De aici a și fost inventat nazarineanul fictiv. Nazarineanul a fost furat din mai bine de 18 Zei păgâni care a rândul lor au fost „crucificați” pe o cruce sau spânzurați de un copac. Toate acestea sunt alegorii, de exemplu: Zeul norvegian Odin a fost spânzurat de un copac și apoi a experiementat moartea pentru a obține cunoașterea. Prin renaștere a obținut gnoza. Crucea reprezintă cele patru pătrare, cele patru direcții, puncte cardinale, etc. De asemenea, acesta este și semnificația cărții de tarot „spânzuratul”.  Pheonixul egiptean are aceași semnificație: renașterea prin foc. Se spune că eclipsa a avut loc în timpul așa zisei „crucificări” a nazarineanului care, de asemenea, semnifică stadiul nigredo, reprezentat de întuneric. Acest stadiu este simbolizat de asemenea și de corbul negru și de Soarele Negru.

4. Atunci șarpele a zis femeii: Nu veți muri.
Șarpele Kundalini transformă, dar nu ucide.

5. dar Dumnezeu știe că, în ziua când veți mânca din el, apoi ochii vi se vor deschide, și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul.
Aceasta este gnoza împotriva căreia bisericile creștine și cohoartele lor au lucrat fără încetare. După ce ochii noștri s-au deschis, nu mai putem fi înșelați în niciun mod.

7. Și ochii amândurora s-au deschis, și au văzut că erau goi; și au cusut laolaltă frunze de smochin, și și-au făcut șorțuri.
Goliciunea este o altă alegorie despre renaștere. Toată lumea se naște gol.

Acum, ajunge la „Noe“ și arca, care a fost furat din epopeea sumeriană Ziusdra.

„Potopul lui Noe“ este un simbol pentru dizolvarea materiei pietrei în materie primă, în stadiul nigredo. În acest stadiu al lucrării, răcoarea, umezeala, principiul feminin (Luna) se spune că domină aspectul firbinte, uscăcat și coagulat al părții masculine din lucrare (Soarele).²
Elementul apă este feminin, în timp ce elementul foc este masculin. Acest stadiu al lucrării este simbolizat de un potop de energie, care este reprezentat printr-un potop de ape. Potopul este o altă alegorie a morții și a regenerării. Arca în sine este simbolică pentru corpul uman. Alegoria cu ci-oara care nu se întoarce la arcă simbolizează că stadiul nu a fost finalizat. „Porumbelul” simboli-zează stadiul alb sau stadiul „albedo”.
„Albedo apare după ce materia s-a înnegrit, corpul putrezit de metal sau din materia pietrei, stând mort pe fundul cazanului, care a fost imaculat de apele mercurului.”³
Este bătător la ochi cum această alegorie a fost coruptă și asumată ca fiind un eveniment real, adăugându-i-se personaje.
 
4. Și arca sa așezat în a șaptea lună, în ziua a șaptesprezecea a lunii, pe munții Ararat.
DIN NOU, numărul șapte și „odihna” (așezarea). Aceasta simbolizează chakra a șaptea, care este fericirea obținută fără efort iar „muntele Ararat” simbolizează lucrarea finalizată, care a fost FU-RATĂ din semnificația piramidelor egiptene – apexul, care își are fundamentul în cele patru pătra-re.

Aș putea să precizez aici – pentru proștii care îl acuză pe Enlil/Beelzebub de înecarea omenirii – REVENIȚI CU PICIOARELE PE PĂMÂNT!!!!
Cunoașterea vine de la Satan.

13. l-am așezat curcubeul Meu în nor, și acesta va fi ca semn al unui legământ între mine și pă-mânt.
14. Și se va întâmpla, atunci când aduc un nor peste pământ, că curcubeul se va vedea în nor:
15. îmi voi aminti legământul meu, care este între mine și voi și fiecare creatură vie a toată făptu-ra; și apele nu se vor mai face un potop, ca să nimicească orice făptură.
Curcubeul reprezintă „Arcul”, culorile irizate care indică că o altă treaptă superioară a Magnum Opus a fost completată. AȘ PUTEA ADĂUGA CĂ ACEST STADIU ESTE SIMBOLIZAT ȘI DE PĂUN. PĂUNUL ESTE UN SIMBOL ȘI ESTE SACRU PENTRU SATAN!

Versetul 13 spune: „un legământ între mine și pământ.” „Dumnezeu” este un alt cuvânt de cod pentru chakra coronală sau „cerul/raiul” (Primele 3 chakre de sus sunt de asemenea un simbol al „cerului”) „paradisul”, „fericirea”; iar „pământul” este lumea de jos, simbolizată de cele 3 chakre inferioare (chakra plexului solar, chakra sacrumului și chakra bazală). Aceasta vrea să spună că „cerul” și „pământul” au fost unificate de chakra inimii.

Următoarele cărți biblice reprezintă istoria fictivă a poporului evreu. „Tora” a fost furată și co-ruptă din tarotul egiptean. „Tora” mai este cunoscută și sub numele de „Pentateuh” sau „cele cinci cărți ale lui „Moise” (alt caracter fictiv). Se poate vedea că aceasta a fost  furată de la cele cinci seturi din cărțile de tarot: bâtele (setul de foc), pentagramele (setul de pământ), cupele (setul de apă), spadele (setul de aer) și desigur, trâmbița, care reprezintă chintesența.

Aș putea continua la nesfârșit, citând versete biblice și dezvăluind cum și ce a fost furat și corupt. Nazarineanul care a fost inventat din alegorii a făcut următoarele lucruri:


  1. A înlătura toată cunoștința spirituală și a înlocuit-o cu mizerie evreiască. Prostia cu „isus salvează” și cea cu „nașterea din nou” au fost sucite și atribuite acestui personaj fictiv. Cu alte cuvinte, cei amăgiți au fost înșelați și îndrumați să creadă că acest personaj se va ocupa de tot, atâta timp cât ei se vor conforma agendei date.
  2. Personajul „isus” a acționat ca și cum ar fi fost poliția supremă de control a gândurilor. Au fost purtate războaie pentru credințe și idei. Controlează gândurile din capul oamenilor, iar omenirea îți va fi la picioare.
  3. Având în vedere că nazarineanul este fictiv, el poate fi orice pentru oricine, pentru cei aflați în poziții înalte în creștinism. El poate fi schimbat cu timpul și conformat cu orice agendă.
Este timpul ca toată lumea să se trezească din această corupție spirituală care a jucat omenirea de trilioane și trilioane de dolari, suflete și orice altceva ce acești paraziți au luat de la adepții care i-au urmat.


Surse:

¹A Dictionary of Alchemical Imagery de Lyndy Abraham © 1998
²Idem
³Idem
4The Hermetic Museum: Alchemy & Mysticism de Alexander Roob © 2001
5Alchemy: The Secret Art de Stanislas Klossowski De Rola © 1973
Le Mystère des Cathédrales de Fulcanelli © 1964