-->

De ce atacă creștinismul sexualitatea?

Biserica creştină a făcut tot ceea ce i-a stat în putinţă pentru a suprima şi controla sexualitatea. Energia sexuală este forţa vitală şi creatoare care eliberează Şarpele Kundalini şi, deci, este o ameninţare directă pentru agenda ei, și anume aceea de înrobire a umanităţii.

Creştinismul nu are nimic spiritual în el. Creştinismul, în adevăr, este o unealtă pentru îndepărtarea tuturor cunoștințelor spirituale şi a spiritualităţii în sine. Acest lucru a fost realizat în mod efectiv prin atacul direct asupra celei de-a doua chakre, chakra sexuală; prin asta, Șarpele Kundalini ajunge să fie sigilat la baza coloanei vertebrale. Pentru ca energia kundalinică să poată urca fără complicaţii, toate chakrele trebuie să fie  curate şi deschise. Complexele psihologie se manifestă în chakre - care sunt părți cheie ale sufletului - creând blocaje care, la rândul lor, împiedică ascensiunea şi circularea energiei spirituale atât în cele 7 chakre principale, cât şi în cele 144.000 noduri ale sufletului.

Creştinismul, islamismul şi celelalte programe asociate acestora, atacă sexualitatea în mod vehement şi în orice fel posibil, indiferent că este vorba de heterosexualitate, homosexualitate, etc. Ceea ce ei urmăresc, este inculcarea inhibițiilor sexuale, a sentimentului de vină şi a ruşinii, sucind sexul - care este ceva frumos şi care te împuternicește din punct de vedere spiritual - în ceva urât. Puţini - și asta dacă există vreunul - dintre creştini sau musulmani sunt conştienţi de ceea ce spiritualitatea este cu adevărat. Toate aceste programe josnice au înlocuit conceptele spirituale cu caractere, locuri şi arhetipuri evreieşti, gen isus nazarineanul. Isus a fost folosit ca diversiune, buimăcindu-i şi împiedicându-i pe credincioși să acceseze adevărata spiritualitate şi să lucreze la împuternicirea sufletelor lor. Adevărul fie cunoscut: noi suntem cei care ne salvăm propriile suflete. ''Isus'' este un caracter fictiv şi evreiesc, care nu este nimic mai mult decât un impostor al unul CONCEPT.

Kundalini eliberează sufletul şi, de asemenea, deschide psihicul. În plus, biserica creştină a făcut tot ce i-a stat în putinţă pentru a ne împiedeca să comunicăm cu fiinţe precum Satan şi Demonii Săi şi, în mod intenţionat, ne-a izolat pe toţi de orice cunoștință şi putere. Acest lucru ne-a ţinut în întuneric, izolându-ne de Adevăratul nostru Dumnezeu Creator.

''IAR NOI ÎL VOM DISTRUGE PE DUMNEZEU'' - Protocolul Bătrânilor Învăţaţi ai Sionului (adunătură de evrei)

Suprimarea sexuală creează un dezechilibru în chakra bazală şi cea sexuală, care se răsfrânge la nivel emoţional (chakra); acesta continuă cu chakra următoare, iar de aici avem un alt dezechilibru care creează un sentiment de frică şi vină, precum şi alte tulburări emoţionale şi psihologice. Datorită izolării, nu există nicio alternativă, iar omenirea degenerează spiritual de la o generaţie la alta. Fiecare generaţie a fost îndoctrinată şi condiţionată să se raporteze sexualităţii în felul iudeo-creştino-musulman.

Sunt puţini aceea care sunt în mod complet liberi de această influenţă.

Sexualitate = viaţă, eliberare şi evoluţie spirituală.

Acum, când menţionez ''biserică'' mă refer la cei de sus şi nu la preotul pedofil de rând, ori la pastori. Preoţimea catolică este un prim exemplu al nivelului îndoctrinării, ignoranţei şi a prostiei, toate împreună cu supunerea orbească.

Molestarea şi violarea copiilor sunt ilustrații de top a ceea ce survine atunci când cineva, în mod conştient, îşi suprimă apetitul sexual - care nu este nimic altceva decât energia vitală în sine. Datorită suprimării acestei cunoștințe, umanitatea operează la doar 5 - 10 % din potenţialul ei. Centrele energetice (chakrele) rămân astfel închise şi latente, izolând omenirea de alte dimensiuni, blocându-i potenţialul spiritual, mental, emoţional şi fizic, cu scopul de a ţine puterea în mâinile câtorva ''aleşi''.

Toate acestea se datorează interzicerii magiei negre în rândul oamenilor de rând, dar folosită în ascuns de de către cei de sus (evreii), timp de generaţii întregi. Mişcarea New Age învaţă şi susţine boşorogeala şi neputinţa, descurajând în mod accentuat orice formă de magie neagră, pentru a se asigura că această putere rămâne în mâinile câtorva. Justiţia şi dreptatea sunt de asemenea descurajate şi atacate în mod direct, oamenii fiind îndoctrinaţi să fie victime şi sclavi. Frica este folosită încontinuu, la fel ca şi în comunismul evreiesc - care este locul la care creştinismul conduce în cele din urmă.
Adepţii New Age care se ocupă cu magia, sunt de asemenea dezechilibraţi. Egiptenii antici cunoşteau faptul că, pentru a fi adept, este nevoie de pricepere şi îndemânare atât în magia albă cât şi în cea neagră. Magia Neagră este suprimată şi controlată de către acei puţini aflaţi la putere, care abuzează de ea în mod deliberat. Omul de rând nu este numai ignorant acestui fapt, ci şi neajutorat împotriva lui.

Denigrarea şi excluderea femeilor în religiile de dreapta (RHP), este de asemenea cu un scop bine definit. Precum spunea odată Thoth, toate lucrurile au o pereche, pentru balans şi armonie. Doi este forţa creatoare. Energia feminină din noi toţi, aparţine subconştientului şi a psihicului. Aspectul feminin ne conectează la dimensiunile superioare ale minţii, în balans cu partea logică şi masculină a creierului. În mod ideal, amândouă ar trebui să opereze împreună, în armonie. Energia kundalinică aparţine părţii feminine a sufletului. Prin atacarea şi denigrarea femeilor, această energie este şi mai mult suprimată, de această dată în mod subliminal.

Distrugerea acestei energii feminine reprezintă un fundament al agendei inamice. Odată ce aceasta energie feminină este complet subjugată, intuiţia şi stăriile superioare ale conştiinţei sunt oprite, urmând a fi dominate de conştiinţa inferioară. Chakrele inferioare (care se găsesc sub chakra Inimii - chakră care reprezintă punctul de conexiune dintre chakrele superioare şi cele inferioare) sunt deconectate de cele superioare, dând naştere unui dezechilibru major. Biserica, împreună cu cohortele sale, sunt conştiente de dezechilibrul care apare odată cu izolarea acestei energii feminine. Toate chakrele lucrează împreună. Ceea ce survine, este pierderea completă a simţului cunoscut ca ''cel de-al şaselea simţ''. Omenirea este oarbă din punct de vedere spiritual şi prin asta a devenit în mod deplin, o victimă. Acesta este scopul bisericii creştine: de a crea nişte Gentili (ne-evrei) ignoranți; niște sclavi care nu pun întrebări, care sunt incapabili de a ridica armele spirituale pentru a se apăra, aflându-se prin urmare la degetul mic al maeștrilor evrei (statul comunist). De exemplu, când un adept evreu aruncă un blestem, acea victima dintre Gentili (ne-evrei), care a fost îndoctrinată în prealabil cu minciunile creştinismului, este fără ajutor, cedându-i. Victima nici măcar nu poate vedea blestemul venind şi nici măcar nu ştie. În acest fel, evreii devin ''dumnezeu.''

Simeon Haddarsen, pas. 56-D: ''Când va veni Mesia, fiecare evreu va avea 2800 de sclavi.''